Hvalfangst – tradisjon i dyreplageri

Hvaler er høyt utviklede dyr med et komplekst sosialt liv. De kommuniserer med hverandre over enorme avstander, og er det største dyret som noensinne har eksistert.

Harpuneringen av hval er kritisert av veterinærer og biologer over hele verden – smertene som dyrene utsettes for når granatharpunene eksploderer i musklene, og desperasjonen i en dødskamp som kan vare i minutter til timer, har vakt motstand verden over.

NOAH- for dyrs rettigheter arbeider for en stans av all hvalfangst. Vi har drevet kampanje mot hvalfangstindustrien i Norge siden vi ble dannet i 1989, og har konsekvent arbeidet med dette temaet over de siste 20 årene.

Efter å ha hørt hvalens fredelige åndedrett ved siden av meg både dag og natt på flåter og sivbåter ute på verdenshavene er det ikke bare zoologiske fraser at hvalen er et varmblodig pattedyr like mye som hest og hund. Det er helt klart at en hval som svømmer rundt og kjemper med en kaldharpun i kroppen lider like mye som en elg eller bjørn ville gjort i tilsvarende situasjon. Hvis Norge vil gjøre krav på å være et sivilisert foregangsland bør vi vise den tallrike og stadig økende skare av kritikere ute at vi er like humane mot varmblodige medskapninger i havet som mot de som beveger seg på land…

-Thor Heyerdahl

Det er ikke til å komme forbi at fangstmetodene vi har i hvalfangsten er umenneskelige. Sprengharpunen gjør kanskje at hvalen blør fortere ihjel. Men pinslene er enorme.

- Ivan Nøtnes, tidl. eier av hvalkjøttmottak

Det finnes ingen human måte å drepe en hval på (…) Bare fordi visse kulturer har hatt langvarige tradisjoner betyr ikke dette at de trenger å være akseptable i dagens samfunn.

- David Attenborough